โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง”
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 ถึง วันเศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมสมาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสมาคม

จุลสาร บริหารพัสดุ

Client 1

ติดตามข่าวสารสมาคม

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2009-2020 by GPIUTMD

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.