โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง "การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR : TERM OF REFERENCE) และการบริการสัญญา"
ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2563 ขยายการลงทะเบียนฯ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

กิจกรรมสมาคม

จุลสาร บริหารพัสดุ

Client 1

ติดตามข่าวสารสมาคม

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2009-2020 by GPIUTMD

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.