ลงทะเบียนร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "จัดซื้อจัดจ้าง อย่างมืออาชีพ"

ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมอัลวาเรซ (เทพนคร) ถนนจิระ ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมสมาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสมาคม

ติดตามข่าวสารสมาคม

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2009-2019 by GPIUTMD

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2019 CMATTHAI All Rights Reserved.