เริ่มแล้ว! โครงการสัมมนาทางวิชาการ "เรื่อง กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง"

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ "เรื่อง กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง" โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากปลัดอาวุโส อำเภอสัตหีบ (ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ) ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการฯ สำหรับโครงการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวสมาคมฯได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 1,000 คน

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.