ภาพการสัมมนาทางวิชาการวันแรก โครงการสัมมนาทางวิชาการ "เรื่อง กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง"

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ภาพบรรยากาศการสัมมนาทางวิชาการวันแรก
โครงการสัมมนาทางวิชาการ "เรื่อง กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง" ที่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค.2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยที่ในช่วงเช้าสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากรมบัญชีกลาง นางสาวยุบล ปกป้อง ให้เกียรติแก่สมาคมฯบรรยายให้ความรู้แก่พี่น้องชาวพัสดุทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการฯในครั้งนี้ในหัวข้อ "กระบวนการจัดจ้างก่อสร้าง, การจัดทำร่างขอบเขตของงาน, และการกำหนดราคากลางพัสดุ"

ช่วงบ่ายของวันแรก โครงการสัมมนาทางวิชาการ "เรื่อง กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง" ที่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค.2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากรมบัญชีกลาง นางอัมพวรรณ พุกดำ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ"

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.