ภาพการสัมมนาทางวิชาการวันที่สอง โครงการสัมมนาทางวิชาการ "เรื่อง กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง"

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ช่วงเช้าของวันที่ 2 ในการสัมมนาทางวิชาการ "เรื่อง กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากผู้ตรวจการอัยการ นายกฤษดา บุญยสมิต ในหัวข้อ "การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา"

ช่วงบ่ายของวันที่ 2 โครงการสัมมนาทางวิชาการ "เรื่อง กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง" ที่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค.2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากรมบัญชีกลาง นายสามารถ แสงรินทร์ ในหัวข้อ "กรณีศึกษา การอุทธรณ์ร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง"

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.