เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างสมบูรณ์ สำหรับโครงการสัมมนาทางวิชาการ "เรื่อง กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง"

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างสมบูรณ์ สำหรับโครงการสัมมนาทางวิชาการ "เรื่อง กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง" ที่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค.2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยนายกสมาคมฯ พลโท มณฑล ปราการสมุทร ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาและกล่าวปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการฯ

ในนามสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสนใจและส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้มา ณ โอกาศนี้

 

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.