ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้าง อย่างมืออาชีพ”
ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมอัลวาเรซ (เทพนคร) ถนนจิระ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
..................................................................................

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.