ภาพบรรยากาศวันแรก โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “จัดซื้อจัดจ้าง อย่างมืออาชีพ” ณ โรงแรมอัลวาเรซ จ.บุรีรัมย์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
ภาพบรรยากาศวันแรกของการ การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “จัดซื้อจัดจ้าง อย่างมืออาชีพ” ซึ่งสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรซ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้าง อย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรซ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการฯ ซึ่งมีนายกสมาคมฯ พลโท มณฑล ปราการสมุทร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการฯในครั้งนี้
 
 
ภาพบรรยากาศลงทะเบียนก่อนเริ่มการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้าง อย่างมืออาชีพ” ที่สมาคมจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรซ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวพัสดุทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้

ในช่วงเช้าของวันแรกสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง นางสาวยุบล ปกป้อง ในการบรรยายหัวข้อ "การจัดจ้างก่อสร้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการจัดทำราคากลางพัสดุ"

ตลอดช่วงบ่ายของวันแรกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง นางอัมพวรรณ พุกดำ ในการบรรยายหัวข้อ "การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ"

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.