ภาพบรรยากาศวันที่สอง โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “จัดซื้อจัดจ้าง อย่างมืออาชีพ” ณ โรงแรมอัลวาเรซ จ.บุรีรัมย์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ภาพบรรยากาศวันที่สองของการ การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “จัดซื้อจัดจ้าง อย่างมืออาชีพ” ซึ่งสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรซ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 
ในช่วงเช้าของวันที่สองสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด นายกฤษดา บุญยสมิต เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "สัญญาและการบริหารสัญญา"

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “จัดซื้อจัดจ้าง อย่างมืออาชีพ” ซึ่งสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรซ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งตลอดช่วงบ่ายของวันที่สองสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง นายสามารถ แสงรินทร์ ในการบรรยายและตอบข้อซักถามในหัวข้อ "กรณีศึกษา การอุทธรณ์ร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง"

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยขอขอบคุณพี่น้องชาวพัสดุทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการที่สมาคมฯจัดขึ้นในครั้งนี้

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.