ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศรับสมัคร เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง "เตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 ถึง วันศุกร์ที่ 31 ม.ค.2563
ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.