ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ประกาศ เลื่อนการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ตามที่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR : TERM OF REFERENCE) และการบริหารสัญญา" ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 ถึงวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ตามประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สมาคมฯ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสัมมนาและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส จึงขอเลื่อนวันสัมมนาฯ จากวันศุกร์ที่ 20 ถึงวันเสาร์ที่ 21มีนาคม 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่นต่อไป สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ หนังสือ ด่วนที่สุดเรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการฯ

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.