ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมาคมฯ ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เนื่องรัฐบาลมีนโยบายให้ปิดเฉพาะสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 รวม 14 วัน ประกอบกับทางสมาคมยังไม่ได้รับเอกสารงบแสดงฐานะทางการเงินจากสำนักงานผู้ตรวจสอบ จึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ไปเป็นวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 สำหรับสถานที่ และเวลา สมาคมจะแจ้งให้สมาชิกทราบทราบโดยเร็ว

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.