นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคม เดินทางไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

มื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยอุปนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคม เดินทางไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อแนะนำ/ประชาสัมพันธ์ภาระกิจหน้าที่และโครงการสัมมนาทางวิชาการของสมาคม โดยมีนายอนันต์ ถ้ำทอง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2019 CMATTHAI All Rights Reserved.