นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคม เข้าพบ นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. พลโท มณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยอุปนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคม เข้าพบ นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อแนะนำ/ประชาสัมพันธ์ภาระกิจหน้าที่ของสมาคมฯ และโครงการสัมมนาทางวิชาการที่จะมีขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2019 CMATTHAI All Rights Reserved.