นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคม เข้าพบคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
วันที่ 19 มี.ค. 2562 พลโท มณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย นำอุปนายก ที่ปรึกษาสมาคม และคณะกรรมการบริหาร เข้าพบคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และรับมอบเงินสนับสนุนสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จำนวน 300,000 บาท ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ในนามสมาคมฯ ขอบขอบคุณธนาคารออมสินมา ณ ที่นี้ และรู้สึกซาบซึ้งในอุปการะคุณในครั้งนี้

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.