นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่อุนจิตต์ ศรีพูนสุข

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย นำโดยพลโท มณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่อุนจิตต์ ศรีพูนสุข ซึ่งเป็นคุณแม่ของนายอำนวย ศรีพูนสุข อุปนายกสมาคมคนที่ 2 ของสมาคมฯ ณ ศาลา 1 วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.