ธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสิน โดย คุณโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ มอบเงินสนับสนุนสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จำนวน 300,000 บาท โดยมี พลโท มณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

เครดิต : ภาพและข้อความจาก https://www.gsb.or.th

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.