ธอส. มอบเงินสนับสนุนสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ธอส.มอบเงินสนับสนุนสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย มุ่งคัดเลือกนักบริหาร ผู้ปฎิบัติงาน "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น “เพชรดีเด่น” ประจำปี 2562 ให้แก่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย โดยมีพลโทมณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น เป็นที่ยอมรับเชื่อถือ เป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้น ณ ชั้น 21 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

เครดิต : ภาพและข้อความจาก fb : ghb info supermarket

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.