สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี วันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย นำโดยนายอำนวย ศรีพูนสุข อุปนายกสมาคมคนที่ 2 ในฐานะผู้แทนนายกสมาคม พร้อมด้วยกรรมการบริหาร และกรรมการและเลขานุการสมาคม เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี วันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.