ประกาศรับสมัคร เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง "เตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 ถึง วันศุกร์ที่ 31 ม.ค.2563
ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

กิจกรรมสมาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสมาคม

จุลสาร บริหารพัสดุ

Client 1

ติดตามข่าวสารสมาคม

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2009-2020 by GPIUTMD

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.