ขอแจ้งยกเลิก การจัดสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา"
วันเสาร์ที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสมาคม

จุลสาร บริหารพัสดุ

Client 1

ติดตามข่าวสารสมาคม

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2009-2021 by GPIUTMD

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2021 CMATTHAI All Rights Reserved.