• สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

  • ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยระบบ i-Regist

  • ประมวลภาพ โครงการสัมมนาเรื่อง "รุก/รับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ "

  • ประมวลภาพ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "จัดหาดี เพื่อไม่ให้มีอุทธรณ์"

 

ประวัติสมาคม

วิวัฒนาการระเบียบการพัสดุ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ประวัติสมาคม

ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับสมาคมฯ

 

 

วิวัฒนาการระเบียบการพัสดุ

วิวัฒนาการระเบียบการพัสดุ

 

 

เหตุการณ์

รวมลิ้งค์เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


ด่วนมาก

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ใคร่ขอเลื่อนกำหนดการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง "กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง"

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

เดิมวันศุกร์ที่22 ถึงวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

โหลดเอกสารการเปลี่ยนวันสัมมนาได้ที่ สมัครสัมมนาออนไลค์

 

เป็นวันพฤหัสบดีที่28 ถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

 

และขยายการรับสมัครวันนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่21 มีนาคม 2562

 


 

                                      


 เครื่องหมาย

 


การสัมมนาเรื่อง "จัดการปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 2561"

(ช่วงที่ 1)

(ช่วงที่ 2)

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของเรา


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO