โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง "เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง...ไม่ให้ถูกทักท้วง"
วันพฤหัสบดีที่ 18 ถึง วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

กิจกรรมสมาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสมาคม

จุลสาร บริหารพัสดุ

Client 1

ติดตามข่าวสารสมาคม

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2009-2021 by GPIUTMD

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2021 CMATTHAI All Rights Reserved.