สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “รุก / รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560”

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 12 ถึงวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

ณ โรงแรมบรรจงบุรี ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO