สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

พลโท มณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

นำคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT)

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO