สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง "จัดหาดี เพื่อไม่ให้มีอุทธรณ์"

ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO