มื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน แด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๑
ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าว สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้ร่วมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยมีท่านนายกสมาคมฯ (พลโท มณฑล ปราการสมุทร) นำคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมรับเสด็จและส่งผู้แทนเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก

cr: ขอขอบคุณภาพจากfbวัดชูจิตฯ

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO