สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง "ปฏิบัติงานพัสดุอย่างไร...ให้ห่างไกลความเสี่ยง"

ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส ถ.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO