ประกาศ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

เรื่อง เปิดรับสมัครลงทะเบียนหน้างาน (Walk-in)

 

 

 

เรียน ท่านผู้สนใจ

ทางสมาคมฯ เปิดให้ท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนที่หน้างานเพื่อเข้าร่วมงานในโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "รุก/รับ พ.ร.บ.จัดซือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560" ในวันพฤหัสสบดี ที่ 12 ก.ค. 2561

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คณะทำงานสมาคมฯ


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO