• สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

  • ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยระบบ i-Regist

  • ประมวลภาพ โครงการสัมมนาเรื่อง "รุก/รับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ "

  • ประมวลภาพ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "จัดหาดี เพื่อไม่ให้มีอุทธรณ์"

 

 

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ!!!  กองการพัสดุภาครัฐ ได้เพิ่มช่องทาง Youtube ชื่อ “จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

เพื่อใช้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สามารถกดติดตาม (Subscribe)

ได้ที่  https://www.youtube.com/channel/UCBoHCgfAo7mqSzHeTL9l17A

ซึ่ง กพภ. กำลังจัดทำวีดีโอหัวข้อต่างๆ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

และกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของเรา


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO