ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ไปก่อน

ตามที่สมาคมฯ ได้แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามาัญประจำปี 2562 จาก วันศุกร์ที่ 20 มี.ค.63 เวลา 13.30 น . ณ ห้องอาหารสวนกุหลาบ ซอยอารีย์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นวันศุกร์ที่ 3 เม.ย.63 นั้น ทางสมาคม ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น สามาคมฯ จะรีบแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้สามาชิกทุกท่านทราบโดยเร็ว

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2021 CMATTHAI All Rights Reserved.