สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย อวยพรปีใหม่ นายกฤษฎา บุณยสมิต และนายอิทธิพร จิระพัฒนะกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 พลโท มณฑลปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการวิชาการเข้าอวยพรปีใหม่ นายกฤษฎา บุณยสมิต และนายอิทธิพร จิระพัฒนะกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2021 CMATTHAI All Rights Reserved.