สมัครเข้าร่วม โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาภายหลังผ่านคลายสถานการณ์ฉุกเฉิน”
ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 ถึง วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2618 2159 , 0 2618 7490

ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสมาคม

จุลสาร บริหารพัสดุ

Client 1

ติดตามข่าวสารสมาคม

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2009-2022 by GPIUTMD

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2022 CMATTHAI All Rights Reserved.