เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ “นักบริหารงานด้านการพัสดุดีเด่น”  และ  “ผู้ปฏิบัติงานงานด้านการพัสดุดีเด่น”  จากหน่วยงานของรัฐต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยได้รับเกียรติจากนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ  ซึ่งในพิธีดังกล่าว พลโท มณฑล  ปราการสมุทร  นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณแก่ 1) นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง  2) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ  3) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะผู้มีคุณูปการยิ่งต่อการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ  แหล่งสมาคมฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา