การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

จุลสาร บริหารพัสดุ

Client 1

ติดตามข่าวสารสมาคม

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2009-2022 by GPIUTMD

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2022 www.cmatthai.com All Rights Reserved.