โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมกรณีศึกษา” ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชียพัทยาโฮเต็ล เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,200 บาท ลงทะเบียนได้ตั้งวันนี้ – 16 มี.ค. 66